Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы   №11 орта мектеп оқушыларының шығармалары
Ұстаз Ұстаз деген болашақтың анасы ғой, Ұстаз деген білімдердің панасы ғой. Әр шәкіртке нұрлана қарағанда, Төгілер жүзіндегі мейірімі. Ұстаз деген шәкірт үшін жаралған, Бар білгенін олардан аямаған. Ұстаздарым мұңаймаңдар ешқашан, Шәкірт үшін қуаныңдар әрқашан. 3 «А» сынып оқушысы Шамсиқамар Сариева Мектебім-алтын бесігім Мектеп есігін алғаш рет ашқан күннен бастап... Толығырақ
Амели ТАЛАПБЕК Алматы қаласы  Алатау ауданы №149 мектептің  1-сынып оқушысы
Ұлтқанат СЕРІКБАЙ Алматы қаласы Жетісу ауданы №67 балабақшаның тәрбиеленушісі
ЖАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ РӨЛІ
Жастар – бұл мемлекеттің негізгі тірегі бола отырып, болашақта ел басқаратын ұрпақ өкілдері, қоғамның қозғаушы күші, ел ертеңі. Ал, тәрбие – ұзақ әрі күрделі процесс. Білім ордасы мен жұртшылықтың бірлесіп атқаратын ортақ мақсаты. Қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру процесі, сондай-ақ аға ұрпақтың кейінгі буынға меңгертіп,... Толығырақ
БАЛАЛАР ҮЙІНДЕГІ  ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ ЖАҒДАЙЫ
Мақалада еліміздегі балалар үйіндегі тәрбие-ленушілердің әлеуметтік психологиялық жағдайлары қарастырылған. Балалар үйінде тәрбие-ленуші баланың жеке тұлғасының әлеуметтік қалыптасуының өзіндік ерекшеліктері баяндалады. Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан ажыратылған, яғни олардың қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті толғандыруда. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму стартегиясына сай жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп... Толығырақ
ТӘКЕННІҢ  ТҰҢҒЫШ ТОТЫСЫ
Сабырбек ОЛЖАБАЙ, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі   «Поэзияның өзге жанрлардан ерекшелігі – онда ақын өзінің атынан сөйлеп кететін шағы жиі болады. Лирикалық поэзияда автор көбінесе өз сезімін береді. Бірақ оның өз көңіл күйі жалпы адамға тән жәйтті, жан сырын ашып отырады». Бұл қазақ әдебиеті алыптарының бірі, даңқты суреткер Тәкен... Толығырақ
Жәннатта көрші болу…
Күлия Айдарбекова 1960 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Төле би ауданында туған. 2008-2009 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы мәдениет басқармасы бастығының орынбасары, 2009-2010 жылдары ОҚО тілдерді дамыту және Оңтүстік Қазақстан облыстық Мәдениет басқармасының бастығы қызметтерін атқарған. Жұмыс бабымен ауданға іс-шараға қатысу үшін шыққам… «Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан» демекші, жол... Толығырақ
ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА  ТOЛEPAНТТЫ МІНEЗ–ҚҰЛЫҚТЫ ҚAЛЫПТAСТЫPУ ЖOЛДAPЫ
ШaкиpoвaA.Д., Нуpпeисoва М.Б. І.Жaнсүгіpoв aтындaғы Жeтісу мeмлeкeттік унивepситeті, Тaлдықopғaн қаласы Мaқaлaдa «тoлepaнттылық» түсінігі қapaстыpылып, қaзіpгі қoғaмдaғы тoлepaнттылыққa нeгіздeлгeн фaктopлap aнықтaлды. Aдaмның тoлepaнттылығын қaлыптaстыpу жoлдapы көpсeтілгeн. Қoғaмдa, eң aлдымeн жaс ұpпaққa жұмысын ұйымдaстыpу жәнe этнoсapaлық тoлepaнттылық дeңгeйін көтepу, бoлaшaқтa нәтижeлі нәтижeгe әкeлeтін иннoвaциялық әдістep мeн жұмыс фopмaлapын қoлдaну. Сoндaй-aқ, бaсқa... Толығырақ
Қанағат Жүкешев. Тіл қолдану практикасы
Тiл бәрiн бiлдiре бiлуi керек, олай болмаса, сол тiлмен сөйлейтiн халық өзiнiң даму баспалдақтарының бәрiнен өте алмайды. В. фон Гумбольдт Байлық деп әдетте белгiлi бiр материалдық немесе рухани игiлiктiң жиынтығын айтамыз. Байлықтың критерийi игiлiктiң жеткіліктілігінен, сұранысты қанағаттандыратындығынан көрiнiс бередi. Қазақ жері пайдалы қазбаларға бай десек, ол бағалауымызды өзге елдердiң... Толығырақ
МАХАББАТ ӘНІ

МАХАББАТ ӘНІ

30.09.2015 0 2 789

Төрехан ҚАЙНАРБЕКҰЛЫ 1945 жылы Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қарой ауылында туған. Ұзақ жылдар педагогика саласында қызмет еткен. «Жырлайды жүрек» өлеңдер, «Сырымды айтам» арнау өлеңдер жинақтары, «Ғұмырбаяндық жазбалар», «Өнеге өрнектері» «Алыстағы ай», «Махаббат хикаялары», «Менің әкем және үш анам» атты кітаптары жарық көрген. ҚР Журналистер Одағының мүшесі, Білім беру ісінің... Толығырақ