Мұхтар ШАХАНОВ – Директор-Бас редактор

Құдияр БІЛƏЛ Бас редактордың орынбасары

Редколлегия мүшелері:

Аманкелді АЙТАЛЫ

Оразкүл АСАНҒАЗИЕВА

Шəкизада ƏБДІКƏРІМОВ

Смағұл ЕЛУБАЙ

Досай КЕНЖЕТАЙ

Дəурен ҚУАТ

Мəмбет ҚОЙГЕЛДІ

Мəди МАНАТБЕК

Темірхан МЕДЕТБЕК

Мекемтас МЫРЗАХМЕТОВ

Дархан МЫҢБАЙ

Рахымжан ОТАРБАЕВ

Еркін РАҚЫШЕВ

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК

Эрнест ТӨРЕХАНОВ

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ